SWANBAY – ZONE 5

Biệt Thự Song lập

Giá từ 13 – 15,5 tỷ/căn

Biệt Thự Đơn lập 

Giá từ 18 – 23 tỷ/căn

SWANBAY – ZONE 8

Nhà Phố Zone 8

Giá từ 7,2 – 8,5 tỷ/căn

Biệt Thự Song lập Châu Á

Giá từ 11 – 13 tỷ/căn

Biệt Thự Đơn Lập Châu Á

Giá từ 19 – 21 tỷ/căn

Biệt Thự Đơn Lập Kiểu Pháp

Giá từ 19 – 24 tỷ/căn

Dinh Thự View Sông Zone 8

Giá từ 39 – 45 tỷ/căn

SWANBAY – ZONE 4

Biệt Thự Song Lập Zone 4

Giá từ 8,5 – 12 tỷ/căn

Biệt Thự Đơn Lập Zone 4

Giá từ 14,5 – 20 tỷ/căn

Dinh Thự Ven Sông Zone 4

Giá từ 29 – 48 tỷ/căn

THE GARDEN TOWN 1A

Nhà Phố

Giá từ 3,4 – 4,6 tỷ/căn

Nhà Phố Thương Mại (Shophouse)

Giá từ 8,5 – 9,5 tỷ/căn

Biệt Thự Song Lập

Giá từ 6,5 – 7,3 tỷ/căn

Biệt Thự Đơn Lập

Giá từ 7,5 – 8 tỷ/căn

THE GARDEN TOWN 1B

Villa Smart

Giá từ 9,3 – 11 tỷ/căn

Villa Plus (Shophouse)

Giá từ 15 – 20 tỷ/căn

Villa Extra (Dinh thự có hầm)

Giá từ 18 – 23 tỷ/căn

Villa Max (Shop Villa)

Giá từ 19 – 23 tỷ/căn

THE ICON

Super Villa (Mẫu chữ L – 700m2)

Giá từ 31 – 38 tỷ/căn

The Mansion (Mẫu chữ H – 1.050 m2)

Giá từ 42 – 60 tỷ/căn

The Palace – 1.500 m2

Giá từ 65 – 90 tỷ/căn