SWANBAY – ZONE 5

Biệt Thự Song lập

Giá từ 6,5 tỷ/căn

Biệt Thự Đơn lập 

Giá từ 10 tỷ/căn

SWANBAY – ZONE 8

Nhà Phố Zone 8

Giá từ 3,9 tỷ/căn

Biệt Thự Song lập Châu Á

Giá chỉ từ 5,8 tỷ/căn

Biệt Thự Đơn Lập Châu Á

Giá từ 10–12 tỷ/căn

Biệt Thự Đơn Lập Kiểu Pháp

Giá từ 10-12 tỷ/căn

Dinh Thự View Sông Zone 8

Giá từ 21 tỷ/căn

SWANBAY – ZONE 4

Biệt Thự Song Lập Zone 4

Giá từ 5,1 tỷ/căn

Biệt Thự Đơn Lập Zone 4

Giá từ 9 tỷ/căn

Dinh Thự Ven Sông Zone 4

Giá từ 16–21 tỷ/căn

THE GARDEN TOWN 1A

Nhà Phố

Giá từ 2,5 tỷ/căn

Nhà Phố Thương Mại (Shophouse)

Giá từ 7 tỷ/căn

Biệt Thự Song Lập

Giá từ 5 tỷ/căn

Biệt Thự Đơn Lập

Giá từ 6 tỷ/căn

THE GARDEN TOWN 1B

Villa Smart

Giá từ 7,5 tỷ/căn

Villa Plus (Shophouse)

Giá từ 10–11 tỷ/căn